VODA – (IZ)VIR ŽIVLJENJA

PROJEKT OBČINE DOLENJSKE TOPLICE S PARTNERSTVOM OŠTARIJE-HERBELIER


Znesek, višina sredstev:143.860,01 €
Viri sofinanciranja: LAS projekti
Znesek, višina sofinanciranja: 100.000,00 €
Status – faza: V teku
Naslov: SITARJEVA HIŠA, 8350 Dolenjske Toplice
Začetek: 01.01.2022
Predviden zaključek: 30.09.2022

Cilji operacije: Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti.

Prijavitelj: Občina Dolenjske Toplice
Parterji: JR d.o.o. PE OŠTARIJA HERBELIER, JSKD OI NOVO MESTO, KUD DOLENJSKE TOPLICE

Trajanje operacije: Operacija bo trajala 9 mesecev in bo izvedena v treh fazah.

Opis operacije: Želja po skupnem povezovanju območja LAS STIK je privedla do ideje o oblikovanju skupnega produkta »vodne poti«. »Vodna pot« je tematsko povezana z evidentiranjem izvirov s prisotnostjo človeške ribice. Vsi štirje izbrani izviri (vsak iz ene občine z območja LAS STIK) bodo ocenjeni, evidentirani in vsebinsko predstavljeni z ugotovljenimi izsledki, podkrepljeni s favno podjamskega sveta.

Operacijo sestavljajo 3 faze, ki si sistematično sledijo: 1. faza: raziskave izvirov in favne, sestave tal, pozivi k udejstvovanju na natečajih, skupinah sekcij društva, priprava vsebin igrifikacije, načrtovanje vodne animacije, priprava scenarija za gledališko predstavo in vaje. 2. faza: analiza stanja, potrditev vsebin igrifikacije, zasnova in naročilo vodne animacije, oblikovanje nabora skladb, koordinacija natečajev, aktivnosti društva, priprava na EX-TEMPORE, ocena ogroženosti in izbor izvirov s prisotnostjo človeške ribice, izbor mitološkega bitja. 3. faza: oblikovanje in promocija »vodne poti«, izvajanje delavnic, rezultati natečajev (likovni, literarni, fotografski), slikarski EXTEMPORA, gledališka predstava, razstave natečajev, oblikovanje in vzpostavitev igrifikacije, postavitev animacije z vodo, izdaja ploščka in gostovanje pevskega zbora, usposabljanje skupnosti za odgovorno ravnanje z okoljem, ilustracija in animacija mitološkega bitja.

Glavni rezultati operacije:

* inovativen produkt, ki združuje območje LAS STIK – »vodna pot« (zemljevid, infotočke izvirov, naznačene s piktogramom človeške ribice)

* usposabljanje skupnosti za odgovorno ravnanje z okoljem, s poudarkom na vodi – temelji na vseh izvedenih strokovnih raziskavah

* nabor starih običajev, pripovedk, bajk, mitoloških bitij povezanih z vodo – rezultat raziskave

* igrifikacija – animacijsko doživetje potovanja v središče zemlje – nov produkt (4D doživetje – Potovanje k (iz)viru življenja)

* animacija z vodo – nov produkt

* izvedene delavnice na temo »voda in kulinarika«

* poziv za literarno / likovni natečaj za učence in dijake – tema povezana z vsebino projekta

* poziv za fotografski natečaj: tema povezana z vsebino projekta

* poziv za film / animirani film za mladino – tema povezana z vsebino (Kratki igrani film ČILI V AKCIJI)

* slikarski EX-TEMPORE Dolenjske Toplice

* gledališka predstava na temo mitološkega bitja

* nabor skladb na temo vode, nesnovne kulturne dediščine povezane s starimi običaji na temo vode, izdaja ploščka in gostovanje pevskega zbora

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

 


Lastnik fotografij: Prijavitelj projekta – Občina Dolenjske Toplice