Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Osnovi namen, ki ga zasleduje Oštarija-Herbelier je izvajanje kvalitetnih storitev s področja turizma in gostinstva. JR d.o.o. kot izvajalec Oštarije-Herbelier izvaja Oštarijo-Herbelier skladno s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca Oštarija-Herbelier ter Povpraševalcev Oštarije-Herbelier pri uporabi storitev Oštarije-Herbelier. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Oštarije-Herbelier.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

Opis oštarija-herbelier

Storitve Oštarije-Herbelier so na voljo Povpraševalcem Oštarije-Herbelier.  Povpraševalec Oštarije-Herbelier brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu Oštarije-Herbelier preko internetnega obrazca na spletni strani Oštarija-Herbelier in tako posreduje potrebne podatke asistentu z namenom, da mu asistent pripravi ponudbo storitve za iskano storitev.

Povpraševalec Oštarije-Herbelier na podlagi obiska spletne strani Oštarija-Herbelier pridobi pravico do naslednjih storitev:

Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec Oštarije-Herbelier, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od JR d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte na info@ostarija-herbelier.si ali s klicem na telefonsko številko 051262990. Več informacij o tem se nahaja v Splošnih pogojih.

JR d.o.o oz. Ponudnik v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo Povpraševalcu Oštarije-Herbelier preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Ponudnikom in Povpraševalcem Oštarije-Herbelier.

 V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo Povpraševalec Oštarije-Herbelier sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec Oštarije-Herbelier prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in Povpraševalcem Oštarije-Herbelier. Vsebina in oblika dogovora temelji na dogovoru med ponudnikom in Povpraševalcem Oštarije-Herbelier, na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določeni dogovori sklenjene v pisni obliki, pri čemer Izvajalec Oštarije-Herbelier ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve razmerja med Povpraševalcem Oštarija-Herbelier in ponudnikom. Izvajalec Oštarija-Herbelier Povpraševalcu Oštarije-Herbeler  ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika.

Povpraševalec Oštarija-Herbelier ima na voljo oddati običajno število povpraševanj.

Ponudbe oz. raziskava

Izvajalec Oštarija-Herbelier bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec Oštarija-Herbelier ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec Oštarija-Herbelier si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Izvajalec Oštarija-Herbelier, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku Oštarije-Herbelier, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Oštarija-Hebelier za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izvajalec Oštarija-Herbeier bo cene glede na ponudbo osveževal oz. primerjal sproti glede na sezono.

 Obračun storitev

Povpraševalec Oštarije-Herbelier ima storitve, ki jih ponuja Oštarija–herbelier in se nanašajo izključno na povpraševanje in pridobitev osnovnih ponudb na voljo brezplačno.

Uporaba storitev

  Izvajalec Oštarija-Herbelkier v vseh primerih nastopa kot ponudnik in iskalec ponudnikov za povpraševanja Oštarije-Herbelier. V celotnem postopku Povpraševalec Oštarija-Herbelier nastopa kot naročnik in plačnik blaga in/ali storitev Oštariji-Herbelier, s katerimi je sklenil dogovor po opravljeni storitvi Oštarije-Herbelier.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Povpraševalcu Oštarije-Herbelier s strani Izvajalca Oštarija-Herbelier in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudniku/ih, zato Izvajalec Oštarija-Herbelier ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Povpraševalec Oštarije-Herbelier lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca Oštarija-Herbelier, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Povpraševalcu Oštarije-Herbelier ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca Oštarija-Herbelier posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Povpraševalec Oštarije-Herbelier zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo povpraševalcev, ima Izvajalec Oštarija-Herbelier pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru kakršne koli zlorabe, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec Oštarija-Herbelier pravico do blokiranja storitve Oštarije Herbelier Povpraševalcu Oštarije Herbelier.

Storitve Oštarije-Herbelier se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec Oštarija-Herbelier posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec Oštarija Herbelier izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu Oštarija-Herbelier dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev Oštarija-Hebelier.

Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec Oštarija-Herbelier je upravljavec osebnih podatkov Povpraševalcev Oštarija-Herbelier, ki bodo uporabljeni pri izvajanju Oštarije-Herbelier. Povpraševalec Oštarija-Herbelier s povpraševanjem v Oštarija Herbelier podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo izključno za namene izvajanja storitev Oštarije-Herbelier in sicer za gostinske in turistične storitve, ki jih izvaja Oštarija-Herbelier. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki bo Povpraševalca Ošarija-Herbelier poklical ali kontaktiral preko e-poštnega naslova.

Povpraševalec Oštarija-Herbelier podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov, tudi pogodbenim izvajalcem z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec Oštarija-Herbelier.

 Izvajalec Oštarija-Herbelier bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca Oštarija-Herbelier. Izvajalec Oštarija-Herbelier mora Povpraševalcu Oštarija-Herbelier na njegovo zahtevo:

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Povpraševalc Oštarije-Herbelier lahko kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov  info@ostarija.si ali na naslov Oštarija-Herbelier, Petelinjek 59, 8000 Novo mesto. Izvajalec JR d.o.o. bo zahtevo dosledno spoštoval.

Reklamacije

Povpraševalec Oštarije-Herbelier ima pravico, da Izvajalcu Oštarije-Herbelier sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev JR d.o.o. s strani ponudnikov na telefonsko številko 051262990 ali na elektronski naslov info@ostarija.si

Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec JR d.o.o. si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec Oštarije-Herbelier obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca Oštarija-Herbelier. Izvajalec Oštarija Herbelier Povpraševalcu Oštarija-Herbelier svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca Oštarije Herbelier. V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Povpraševalec Oštarije-Herbelier z oddajo povpraševanja preko spletne strani Oštarija-Herbelier vstopa v Oštarijo Herbelier in soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 20.11.2019 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca Oštarija-Herbelier